Vi har ett flertal order från Svenska Kraftnät på  mättransformatorer som levereras under 2016 och 2017 som ska levereras till en mängd 245kV och 420kV stationer i Sverige. Arteche har ett heltäckande sortiment av mättransformatorer från kabelströmsstransformatorer och upp till 420kV. Arteche har även kombinerade ström- och spänningstransformatorer och mindre krafttransformatorer som kan anslutas till högspänningssidan t.ex. 245kV för att kunna ta ut hjälpkraft i stationen.

Vi har levererat en mängd nollpunktsreaktorer och nollpunktsbildare under 2016 till flera av de större och mindre elverken i Sverige.