Destin PT getra 520-mva-preparazione-al-collaudo

Vi har produkter till alla segment inom Kraftgenerering, kraftöverföring (stationer och linjer), industri och järnväg.

Vi har lösningar för elektrifiering till de flesta branscher för 12-420kV produkter samt automatisering, skydd och kontroll. Vi har traditionell elkraftprodukter och lösningar men även innovativa och nya produkter för t.ex. digitala transformatorsstationer.