Industri

Industrilösningar

För industri inom 1-24kV har vi ett flertal produkter. Vi har t.ex.

  • Mellanspänningsställverk
  • Strömbegränsare
  • Transformatorer
    Distributionstransformatorer
    Transformatorer för frekvensomriktare
  • Frånskiljare, lastfrånskiljare samt jordslutare