Järnväg

Linjematerial och transformatorer

Transformatorer
Sugtransformatorer
Autotransformatorer

Material
Isolatorer
Kontaktledningsmaterial

Ventilavledare

Stationer

Ställverk
12, 24kV ställvek
DC ställverk
17kV ställverk 16 2/3 Hz

Likriktare

Frånskiljare
DC och AC frånskiljare

Transformatorer
Transformatorer till likriktare

Ventilavledare