Kraftöverföring

Stationer

För stationer, 0,4 – 420kV, inomhus och utomhus, har vi i stort sett ett heltäckande sortiment av produkter med högspänningsapparater, transformatorer och mellanspänningsprodukter.

Från Destin Components erbjuder vi material till stationer som stål, isolatorer, klämmor, etc.

Vi har även andra specialprodukter som väggenomföringar, strömbegränsare, etc.

Linjeapparater

För linjer, 0,4 – 420kV, har vi från Destin Components i stort sett ett heltäckande sortiment av material med bl.a. stålkonstruktioner, isolatorer (glas, Silicon, porslin), linehållare, lina, etc.

Från Destin erbjuder vi bl.a. linjeavledare.