Kraftöverföring

Stationer

För stationer, 0,4 – 420kV, inomhus och utomhus, har vi ett heltäckande sortiment av produkter med högspänningsapparater, transformatorer och mellanspänningsprodukter och reläskydd.

Från Destin Components erbjuder vi ställverksmaterial till stationer som stål, isolatorer, klämmor, etc.

Vi har även andra specialprodukter som väggenomföringar, strömbegränsare, etc.

Linjeapparater

För linjer, 0,4 – 420kV, har vi från Destin Components ett heltäckande sortiment av linjematerial med bl.a. stålkonstruktioner, isolatorer (glas, Silicon, porslin), linehållare, lina, etc.

Från Destin erbjuder vi bl.a. linjeavledare och väggenomföringar för att slacka ner linjer till inomhusstationer.