Kraftgenerering

Kärnkraftverk

För kärnkraftverk kan vi erbjuda en mängdprodukter:

 • Generatorbrytare
 • Skenbryggor
 • Mellanspänningsställverk
 • Mättransformatorer
 • Krafttransformatorer

 

Vattenkraft

För vattenkraftstationer kan vi erbjuda en mängd produkter:

 • Mellanspänningsställverk med generatorbrytare
 • Mättransformatorer
 • Krafttransformatorer
 • Nollpunktsmotstånd
 • Ventilavledare

 

Vindkraft

För vindkraftstationer kan vi erbjuda en mängd produkter:

 • Mellanspänningsställverk
 • Nollpunktsmotstånd
 • Mättransformatorer
 • Ventilavledare
 • Krafttransformatorer
 • Lindningskopplarautomatik
 • Nollpunktsutrustning
 • Shuntreaktorer
 • Kondensatorbatterier

 

Solkraft

För solkraft kan vi erbjuda en mängd produkter:

 • mellanspänningsställverk med brytare eller frånskiljare
 • Step-up Transformator, torr eller oljekyld
 • Lågspänningsfördelning för inkommande från solcellerna
 • Ett hus eller enklare byggnad