Solkraft

Solarenergy1 TSP-176952591

Solkraftverk genererar elektrisk energi från solkraftpaneler via invertrar som transformeras upp till mellanspänning. Destin kan erbjuda produkter från insamlingen av invertrarnas 400V AC matningar via upptransformering till mellanspänningsnivå. Vi kan även erbjuda prefabricerade byggnader med ställverk och apparater inbyggt från fabrik. Vårt produktprogram innefattar:

  • Lågspänningsställverk 400V
  • Step-up transformatorer upp till 5MVA med låga förluster
  • 12 och 24 kV mellanspänningsställverk
  • 12 och 24 kV lastfrånskiljare och jordslutare
  • Prefabricerade byggnader