HydroPP1 TSP-177332436

 

Våra erbjudanden är en mängd produkter för kraftstationer för höga strömmar:
Mättransformatorer, 12 – 420kV
Ventilavledare 12 – 420kV
Skenbryggor 0,4 – 36kV till 25.000A kontinuerlig ström
Mellanspänningställverk 12 – 24kV
Nollpunktsmotstånd 12 – 84kV
Väggenomföringar 12 – 420kV