WindPP2 TSP-184691464

För vindkraftverk kan vi erbjuda:

Högspänningsapparater för stationen
12-36kV ställverk
Step-up transformatorer
Kondensatorbatterier
Shuntreaktorer
Relä för kontroll av brytare som ger mjuk öppning och slutning av brytare för att undvika strömtoppar