Högspänningsapparater

Högspänningsbrytare

Högspänningsbrytare 52 – 170kV. Brytarna klarar de svåra förhållanden vi har i Sverige. Vi har både brytare och frånskiljande brytare.

Frånskiljare och jordningskopplare

Vi har ett komplett sortiment av frånskiljare och jordningskopplare från GE från 52 till 170kV. Det är bl.a. centrebreak, vertikal break, pantografer och semipantografer.

Ventilavledare

Ventilavledare från Tridelta för 1 – 800kV för alla applikationer för stationer och linjer.

Mättransformatorer

Mättransformatorer från 0,4kV kabelströmmar till 420kV utomhustransformatorer för -50C i olja eller med torr isolation.

Väggenomföringar

Väggenomföringar från 12 – 245kV med eller utan strömtransformatorer.