Reläskydd & kontroll

Automatik till nollpunktsutrustning

Automatik för nollpunktsutrustning

Finns i 2 varianter.

REG-DP
REG-DPA

Montage (se kataloger):
REG-DP monteras i 19″ rack eller i en modul som kan placeras i dörr. Både 19″ rack och modulen för montaget ingår i vår leverans. Om flera av A Eberles produkter används i samma rack, t.ex ett REG-DP till eller REG-D (LK-automatik) så kopplas de ihop på fabrik. Det får plats med 3 st REG-DP eller 3st REG-D.
Racket kan även fyllas ut av REG-PED för att erhålla t.ex. IEC61850 protokoll.

REG-DPA är en enhet som är något större än REG-DP och får då plats med några extra kort för olika funktioner utan extra adapter, t.ex. så får ett IEC61850 protokoll kort plats i enheten. En REG-DPA kan placeras i dörr med den medlevererade ramen eller i bakplan.

Lindningskopplarautomatik

Lindningskopplarautomatik

Finns i 2 varianter.

REG-D
REG-DA

Montage (se kataloger):
REG-D monteras i 19″ rack eller i en modul som kan placeras i dörr. Både 19″ rack och modulen för montaget ingår i vår leverans. Om flera av A Eberles produkter används i samma rack, t.ex ett REG-D till eller REG-D (LK-automatik) så kopplas de ihop på fabrik. Det får plats med 3 st REG-D eller 3st REG-DP.
Racket kan även fyllas ut av REG-PED för att erhålla t.ex. IEC61850 protokoll.

REG-DA är en enhet som är något större än REG-D och får då plats med några extra kort för olika funktioner utan extra adapter, t.ex. så får ett IEC61850 protokoll kort plats i enheten. En REG-DA kan placeras i dörr med den medlevererade ramen eller i bakplan.

Jordfelsskydd

Jordfelsskydd

A Eberle har 2 olika jordfelsskydd som är fritt programerbara och kan använda 4 olika algoritmer. Typerna är:

EOR-D
EOR-3D

EOR-3D mäter på ett fack och EOR-D mäter i basversionen på 4 fack.

Ingångar och utgångar är fritt programerbara.

Programmeringen görs via WinEOR.

 

Relä & Kontroll

Reläskydd för alla applikationer från GE. GE som är en av de största i världen med att bl.a. tillverka relä&kontroll- samt automationsprodukter. Tillverkning i bl.a. Stafford England.

Vi följer alla standarder och levererar till stationer upp till 420kV i Sverige. Vi har produkter som är lätta att arbeta med och inte bara billiga i inköpspris utan givevis även om vi tar hänsyn till totalkostnad för installation eller användningen under dess livstid.

 

 

Ströminjicering till nollpunktsreaktor

Ströminjicering för att kunna mäta nollpunktsspänningen i helt balanserade nät. Vi har ett nytt patenterat system kallat MCI (Multi – Frequence – Injection) som genom att använda ett flertal frekvenser skicka ut en ström för att sedan mäta en spänning. Denna metod är helt ny, revolutionerad och är patenterad och enbart vi säljer den.
Fördelen är att den är enkel att arbeta med, man behöver ingen kalibrering om den monteras i reaktorn, den mäter nollpunktsen i helt balanserade nät.