Hoppa till innehåll

Högspänningsapparater

Brytare

Våra högspänningsbrytare finns från 52 – 170kV. Brytarna klarar de svåra förhållanden vi har i Sverige med hög fuktighet, låga temperaturer samt har en hög personsäkerhet. Med vår ”mixed gas” klarar vi temperaturer ner till -60C.

 • Brytare 72 – 170kV
 • Miljövänlig brytare med g3 för 145kV

Brytarna kan fås som en-polig eller 3-polig brytning. De kan levereras delvis sammansatta som vid leverans till stationen gör det enkelt och tar kortare tid för installationsarbetet. Polerna är delvis fyllda vid leverans. Våra produkter är GL 309 och GL 312. Vi har även synkroniseringsenhet för ”mjukt” till/frånslag av brytaren.

Se kataloger på www.gegridsolutions.com

Frånskiljare och jordningskopplare

Vi erbjuder frånskiljare av typen centrebreak, vertical break, pantograf och semipantografer upp till 170kV från Världens största tillverkare. De klarar de svåra förhållanden vi har i Sverige och har en robust och ordentlig konstruktion. Temperaturer ner till -60C.:

 • Frånskiljare
 • Jordningskopplare
 • Pantografer och semipantografer

Dagens frånskiljare är utvecklad på att ta ner totalkostnaden och ha en fungerande frånskiljare i ett tufft klimat, i stationen i många år. Det innebär att dagens frånskiljare är bra tekniskt och har låg totalkostnad, och därför attraktiva i alla led från inköp till användandet i stationen i många år.
Vid leverans till stationen kan frånskiljaren vara delvis sammansatt, vilket förenklar och snabbar upp installationen på stationen. Konstruktionen är erkänt bra och klarar de krav man kan ställa på en frånskiljare som är placerad i en viktig station, den är robust och klarar ordentliga påkänningar, nära inpå underhållsfri, enkel manövrering och handhavande, etc.
Vi har en stor mängd nöjda kunder i Sverige och i övriga världen som är trygga med våra produkter. Det behövs inga speciella verktyg och tack vare konstruktionen och olika tekniska lösningar är frånskiljarna i stort sett underhållsfria vilket också reducerar totalkostnaden genom att använda våra produkter. Vi har en mängd referenser i Sverige.
Våra kataloger finns på www.gegridsolutions.com

Ventilavledare

Ventilavledarna finns att få från 1 till 800kV både inomhus och utomhus. De är testade för temperaturer ända ner till –60C. Vi har avledare för de flesta applikationer:

 • Stationer, klass 1 till 5
 • Linjeavledare
 • Järnväg

Man kan placera ventilavledarna både på stativ och hängande. Vi har en mängd referenser i Sverige.
Våra kataloger finns på tridelta-meidensha.de

Mättransformatorer

Mättransformatorer finns för alla applikationer både inomhus och utomhus från 12 till 800kV, med olja eller torr isolation och med både porslin och polymera isolatorer ner till -50C. Vi har en lång erfarenhet i Sverige och har referenser av våra produkter från 1974.

Olja som isolation

 • 52 – 420kV med olja som isolation och med polymera isolatorer.
  • strömtransformatorer
  • spänningstransformatorer, induktiva och Kapacitiva
  • kombinerade ström och spänningstransformatorer

Torr isolation med komposit isolatorer

 • 12-72kV med komposit isolatorer och strömmar upp till 7000A för både inomhus och utomhusapplikationer.
  • strömtransformatorer
  • kabelströmstransformatorer
  • spänningstransformatorer
  • kombinerade ström och spänningstransformatorer

Hjälpkrafttransformatorer

 • Hjälpkraftransformatorn används då man behöver ta ner hjälpkraft från en högspänningslina eller station då ingen annan hjälpkraft finns att tillgå, alternativt att ha som en reserv.
  • Oljeisolerade 72-362kV, output till 333kVA
  • SF6 gas isolerade med output 100kVA (används vid vattentäckter)

Transformatorerna med torr isolation:

 • har ingen miljöpåverkan.
 • kräver ingen oljegrop som för oljeisolerade
 • har ingen påverkan på den globala miljön.
 • kräver inget underhåll utan bara en tillsyn.
 • har en betydligt längre livstid än oljeisolerade.
 • är ungefär hälften så tunga som oljeisolerade vilket gör dem bättre ur både transportsynpunkt och enklare att installera.
 • de läcker aldrig och ger ingen möjlighet till explosioner

Väggenomföringar

Väggenomföringar med polymera isolatorer. Används för t.ex. inomhus transformatorstationer, där man slackar ner på väggenomförings anslutning direkt från linjen på utsidan av huset. Det är ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ än att använda högspänningskabel och kabelavslut. De finns i spänningar 12 – 245kV och kan förses med mättransformatorer för både mätinstrument och reläskydd, upp till 8 kärnor kan rymmas i varje genomföring. Temperaturer ner till -50C.