Hoppa till innehåll

Ströminjicering till nollpunktsreaktor

Ströminjiceringen är placerad i kontrollådan på nollpunktsreaktorn, men kan även placeras i ett kontrollskåp i kontrollrummet. Fördelen med att den placeras i reaktorns kontrollåda är att den tar ingen extra plats i kontrollskåpet, dessutom behövs ingen kalibrering vid drifttagningen.

Vi har en ny patenterad ströminjicering, MCI (Multifrequency – Current – Injector), som mäter på ett flertal frekvenser och med det så kan vi mäta en nollpunktsspänning i helt balanserade nät vilket inte ha varit möjligt tidigare på marknaden.

Den injicerar en mycket liten ström mot vad som tidigare behövdes.

Sätter man denna ströminjicering i reaktorns kontrollåda vilket vi rekommenderar så behövs minimal kalibrering vid drifttagningen,. dessutom bara en enkel anslutning mellan reaktorn och automatiken.

Denna ströminjicering går bra att installera även efteråt. Storleken är som A4 x 15cm tjock.

Fördelarna är många, inte bara att man lyckas fånga upp en mycket liten nollpunktsspänning, även om det är störningar på nätet, rörelse bara av reaktorn om det är nödvändigt, kontinuerlig övervakning om nollpunktsspänningen skulle ändra sig under en rörelse av reaktorn, etc.

Vill man senare köpa till ströminjiceringen så går det bra att installera den efteråt. Den får då installeras i kontrollskåpet om det inte finns plats i reaktorns kontrollåda.