Hoppa till innehåll

Code of Conduct

Lagar och regler
Alla anställda måste följa gällande lagar och regler.

Respekt för människor 
Destin står för respekt och integritet för alla personers rätt och vi accepterar inte diskriminering av någon person på grund av ras, nationalitet, hudfärg, sexuell identitet, politisk åsikt, religiös övertygelse, ålder eller kön. Våra leverantörer skall stå för samma respekt som vi själva. Vi strävar efter att ha en öppen, vänlig och respektfull attityd till våra medarbetare samt till våra kunder och leverantörer.

Destin’s rykte
Respekt om företagets namn och rykte är varje medarbetares skyldighet. Destin har en företagskultur som bottnar i god affärsetik och att möta våra kunder, leverantörer och andra i vår närhet på ett professionellt sätt.

Affärsetik
Hur vi gör affärer och agerar är format i vår företagskultur och baseras på integritet, öppenhet och att agera på ett professionelt sätt. Ingen anställd får under några omständigheter använda sig av; inhämta information och använda det i felaktigt sätt, ta mutor, stjäla, ljuga, hänseende, utnyttja sin ställning eller agera felaktigt.

Kundrelationer 
Varje anställd skall i varje moment med kund, leverantör eller annan i sitt arbete, agera professionellt, med en öppenhet och med en ambition att ha en bra och trevlig relation. Det skall vara trevligt att arbeta med Destin.

Miljö
Att kontinuerligt sträva efter en hållbar utveckling är en naturlig prioritering för anställda hos Destin. Destin och dess anställda arbetar för att vi själva och andra i vår närhet att arbetar för en bättre hållbar utveckling av vår miljö.

Hälsa och säkerhet
Att skydda medarbetare på arbetsplatsen är en prioritering för Destin. Vi har tagit åtgärder för att skydda anställda från olyckor på arbetsplatsen samt sjukdomar.

Klagomål på Destin och dess anställda på någon av våra punkter ovan skall meddelas Destin AB’s VD, alternativt skicka email till: destin@destin.se