Hoppa till innehåll

Kvalitet- och miljö policy

Vi arbetar enligt ISO9000 och ISO14000. Vi har interna processer för att kontinuerligt förbättra produkter och tjänster, samt processer med leverantörer och kunder för att kunna ge en hög servicegrad.

Vi vill att våra kunder ska se oss som en leverantör som erbjuder attraktiva produkter och att vi tar ansvar för våra åtaganden.

Vi arbetar aktivt för:

  • att erbjuda hög kvalitet på produkter och tjänster
  • att ha en hög servicegrad till våra kunder
  • att våra leverantörer skall ha hög kvalitet på sina produkter, tjänster och service och ha ett bra fungerande miljöarbete
  • att våra leverantörer har ett fungerande kvalitets- och miljösystem, och om de inte är certifierade styr dem mot att bli certifierade inom både kvalitet samt miljö.
  • att alltid följa gällande regler och lagar.
  • kontinuerliga förbättringar inom kvalitet och miljö.

Sellihca

Destin är certifierad och godkänd leverantör till de större elverken i Sverige och Norge. Sellihca och TransQ godkänner leverantörer på bl.a. finansiella och kvalitesmässiga grunder för att underlätta för elverken i norden i deras upphandlingar.

TransQ

Destin är certifierad leverantör i TransQ som är transportbranchens leverantörsregister i norden. Vi är mao kvalificerad leverantör till Trafikverket och andra underhållsbolag och entreprenadbolag för järnvägen i norden.