Hoppa till innehåll

Transformatorer och reaktorer

Krafttransformatorer

 • Krafttransformatorer 12 – 145kV
 • Shuntreaktorer
 • Step-up transformatorer
 • Autotransformatorer

Distributionstransformatorer

 • Både oljekylda och med torr isolation.
 • Oljeisolerade 12 – 36kV, 50 – 3150kVA
 • Torr isolation 12 – 36kV, 50 – 3150kVA

Reaktorer

 • Torra reaktorer 12 – 420kV
  • Shuntreaktorer
  • Strömbegränsande reaktorer etc.
 • Oljeisolerade reaktorer:
  • Shuntreaktorer
  • Strömbegränsande reaktorer

Nollpunktsutrustning

 • 12-110kV Nollpunktsreaktorer, upp till 600A
 • 12 – 110kV Nollpunktsbildare, upp till 600A
  • ZN eller ZNyn11+d med 420V uttag
 • Kombinerad nollpunktsreaktor och nollpunktsbildare i samma tank.
 • Nollpunktsautomatik, med SCADA kommunikation
 • Ströminjicering (MCI)

Special transformatorer

 • Transformatorer för frekvensomriktare 6-12-18-24-36-48 Puls
 • Järnvägsapplikationer:
  • Autotransformator
  • Boostertransformatorer
  • Transformatorgropar filter bassäng