Hoppa till innehåll

Automatik till nollpunktsreaktor

F_REG-DP_X_X _english  REG-DP persp

REG-DPA (1)

Varianter av automatik till nollpunktsreaktor; REG-DP(A)

Avstämningsautomatik till nollpunktsreaktor finns i 2 varianter;
– REG-DP; i 19″ rack eller litet hölje att sätta i dörr.
– REG-DPA; något större variant att monteras i dörr eller bakplåt.
Det är mindre skillnader mellan de olika varianterna. På bilderna ovan är det från vänster; REG-DP i 19″ rack och till höger REG-DP i hölje för placering i dörr samt bilden nertill är REG-DPA.

Bägge typerna skall väljas med koder för t.ex. hjälpspänning, SCADA-protokoll, antal reläutgångar, binära ingångar, etc. Dessa koder väljs från den tekniska specifikation. För bägge finns t.ex. IEC61850 protokoll och bägge kan anslutas till ströminjicering.

Funktioner och handhavande

I fronten finns en display som kan visa olika storheter, bl.a.:
status (sökning, rörelse av spole,, resonanspunkt nådd)
graf med resonanskurvan med nollpunktsspänningen (med % eller absolut värde)

Uen – nollpunktsspänningen (%,V eller kV)
Imax – maximala strömvärdet på reaktorn
Imin – minsta värdet på reaktorn
Ipos – positionen / spolläget på reaktorn
Ires – värdet (resultatet) på den senaste avstämningen
v – över/underkompenseringen
Iw – aktiv ström genom motståndet

I fronten finns också LED lampor som är programmerbara.

Värden på Ipos och Uen spelas kontinuerligt in.
Det finns möjligt att ta ut en loggfil på alla händelser på automatiken.
Det finns även möjlighet att ta ut statistik på en mängd variabler, t.ex. hur länge motorn varit på, antal sökningar, antal hittade resonanspunkter, etc.

Drifttagningen

Drifttagningen sker med ett medskickat program WinEDC enligt den medföljande manualen. Här sätter man värden för spolen, när man vill automatiken ska söka efter ny resonanspunkt, över/under kompensering, etc. Manual och programmet finns även att hämtas från A Eberles hemsida www.a-eberle.de
Om ströminjicering finns och skall användas så skall den också aktiveras. Det görs i WinEDC, se nedan fil.

Vi har nedan en ”snabbmanual” som fungerar som ett komplement, den är skriven på svenska och tar med drifttagning och handhavande. Vi har även nedan förslag på värden att sätta gällande tider etc.

Support

Kontakta oss för dina frågor eller om du behöver hjälp vid drifttagning eller konstruktion. Vid drifttagningssupport är det bra om du skickar setting filen, händelsefilen.

Du kan givetvis direkt kontakta A Eberle för hjälp.
a-eberle.de
De har en hotline support för t.ex. hjälp vid drifttagning (klicka på bilden för att läsa):