Ventilavledare

Ventilavledarna finns att få från 1 till 800kV både inomhus och utomhus. De är testade för temperaturer ända ner till –60C. Vi har avledare för de flesta applikationer:

 • Stationer, klass 1 till 5
 • Linjeavledare
 • Järnväg

Man kan placera ventilavledarna både på stativ och hängande. Vi har en mängd referenser i Sverige.
Nedan finns kataloger.

Mättransformatorer

Mättransformatorer finns för alla applikationer både inomhus och utomhus från 12 till 800kV, med olja eller torr isolation och med både porslin och polymera isolatorer ner till -50C. Vi har en lång erfarenhet i Sverige och har referenser av våra produkter från 1974.

Olja som isolation

 • 52 – 420kV med olja som isolation och med polymera isolatorer.
  • strömtransformatorer
  • spänningstransformatorer, induktiva och Kapacitiva
  • kombinerade ström och spänningstransformatorer

Torr isolation med komposit isolatorer

 • 12-72kV med komposit isolatorer och strömmar upp till 7000A för både inomhus och utomhusapplikationer.
  • strömtransformatorer
  • kabelströmstransformatorer
  • spänningstransformatorer
  • kombinerade ström och spänningstransformatorer

Hjälpkrafttransformatorer

 • Hjälpkraftransformatorn används då man behöver ta ner hjälpkraft från en högspänningslina eller station då ingen annan hjälpkraft finns att tillgå, alternativt att ha som en reserv.
  • Oljeisolerade 72-362kV, output till 333kVA
  • SF6 gas isolerade med output 100kVA

Transformatorerna med torr isolation:

 • har ingen miljöpåverkan.
 • kräver ingen oljegrop som för oljeisolerade
 • har ingen påverkan på den globala miljön (som de SF6-gas isolerade har).
 • kräver inget underhåll utan bara en tillsyn.
 • har en betydligt längre livstid än oljeisolerade.
 • är ungefär hälften så tunga som oljeisolerade vilket gör dem bättre ur både transportsynpunkt och enklare att installera.
 • de läcker aldrig och ger ingen möjlighet till explosioner

Väggenomföringar

Väggenomföringar med polymera isolatorer. Används för inomhus transformatorstationer, där man med fördel slackar ner på väggenomförings anslutning direkt från linjen. Det är ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ än att använda högspänningskabel. De finns i spänningar 12 – 420kV och kan förses med mättransformatorer för både mätinstrument och reläskydd, upp till 8 kärnor kan rymmas i varje genomföring. Temperaturer ner till -50C.

Dokument

 • Mättransformatorer Högspänning Ladda ned
 • Ventilavledare allmän produktkatalog Ladda ned
 • Ventilavledare järnväg allmän Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 1 / HE Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 2 / HI Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 3 / SBK-I 1393 Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 3 / SBK 1396 Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 3 / SBKC Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 4 / SBK Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 4 / SBKT Ladda ned
 • Ventilavledare station klass 5 / SB Ladda ned
 • Ventilavledare linje klass 2 / SBKL Ladda ned
 • Ventilavledare järnväg DC Ladda ned