Mellanspänningsutrustning

Mellanspänningsställverk

Luftisolerat mellanspänningsställverk med typtestade tryckavlastningskanaler och ljusbågsskydd i högspänningscellerna. Det är ett personsäkert ställverk, det finns mekanisk förregling mellan brytare och jordslutare samt möjligheter att låsa för att förhindra någon felmanöver av brytare eller jordslutare.

Tekniska data:
12kV 630 – 3150A 40kA 1s
24kV 2500A 25kA 3s

Vi kan erbjuda HKK-ersättare till befintliga ställverk.

Kondensatorbatterier

Kondensatorer och kondensatorbatterier för 0,4 – 36kV.

Kondensatorer 12-36kV 600kVAr 50Hz enfas och 3-fas för både inomhus och utomhus och med olika kapslingar. Kondensatorbatterier I ett eller flera steg, single eller double star Connection, med ström och spänningstransformatorer.

Vi kan även erbjuda för kompensering med automatisk reglering för att stämma av cos(fi), placerade i kontrollskåp för lågspänning (400V).

Strömbegränsare

Strömbegränsaren ”CLiP” som klipper strömstötar upp till 120kA för nät på upp till 38kV på mindre än en ¼ cykel. Kan placeras utomhus eller inomhus, även byggas på befintliga utomhus ställverk. Produkten som används då man bygger ut eller av annan anledning vill begränsa kortslutningsströmmarna för att kunna använda befintlig utrustning eller t.ex. använda en generatorbrytare med lägre kortslutningsdata. I ”CliP” finns en laddning för att mycket snabbt kunna bryta en större överström, så snabbt att strömmen aldrig når upp till gränsen vad utrustningen klarar. CLiP finns för 0,4 – 38kV och 200-5000A.

Skenbryggor

Skenbryggor från 0,4 till 36kV för märkströmmar upp till 25000A. Vi har luftisolerade, både enfaskapslade och 3-faskapslade för inomhus och utomhus.

Skenbryggorna är av aluminium och svetsas ihop. Vi kan göra installation och drifttagning.

Frånskiljare och jordslutare

Inomhus och utomhus frånskiljare med jordslutare 12 – 36kV, även för väldigt höga strömmar. Frånskiljarna kan förses med motordon för fjärrmanövrering.

Utomhus frånskiljare 12 – 36kV för placering på trästolpe eller stålstativ. De finns i en mängd olika utförande. Temperatur till -50C.

Frekvens: 16 2/3 – 400Hz samt DC.