Nollpunktsutrustning

Nollpunktsreaktor

Nollpunktasreaktorer, Petersen spole, med glidande kärna för exakt avstämning av eventuella jordfelsströmmar. Kontrollutrustningen vi använder tar in signal och reglerar reaktorn under drift. Vi använder ett påbyggt 500V luftkylt motstånd samt ströminjicering vid behov. Ströminjiceringen sätts med fördel ute på nollpunktsreaktorns kontrollskåp. Nollpunktsreaktor, tekniska data 12-84kV Påbyggt nollpunktsmotstånd.

Automatik till nollpunktsreaktor

Kontroll av nollpunktsreaktorer av typ Petersen coil för exakt avstämning av jordfel under drift.

Under drift visas resonanskurvan, ström och nollpunktsspänningen. Den söker efter förändrade värden på nollpunktsspänningen enligt parametrar som man lägger in i automatiken. Den har möjlighet att ge analoga värden på t.ex. spolens position och nollpunktsspänning.

Det finns ströminjicering som med fördel placeras i kontrollådan på nollpunktsreaktorn, all kabeldragning mellan reaktor och ströminjicering är då klar vid leverans.

Automatiken klarar de flesta protokoll för kommunikation, bl.a. IEC 61850 och finns i utförande för 19″ rack och panelmontage.

Driftsättningen är enkel genom att man använder medföljande program att sätta värden i egen dator för att sedan överföra informationen eller att sätta värden direkt i enheten.

Nollpunktsbildare

Oljekylda och torra nollpunktsbildare, kopplade ZN eller ZNyn11+d

12 – 84kV och med strömmar över 500A.

Både nollpunktsreaktorn och nollpunkstbildaren har elastimoldgenomföringar för högspänningskablarna.

Nollpunktsbildaren kan förses med uttag för extra hjälplindning på 400V för att få ut hjälpspänning till stationen.

Nollpunktsmotstånd

Luftkylda nollpunktsmotstånd, 0,4 – 84kV systemspänning.

På bilden 84kV 100A motstånd. Vi kan utrusta motståndet med ström och spänningstransformator samt frånskiljningsmöjligheter.