F_REG-DP_X_X _english  REG-DP persp

REG-DPA (1)

Varianter av automatik till nollpunktsreaktor; REG-DP(A)

Avstämningsautomatik till nollpunktsreaktor finns i 2 varianter;
– REG-DP; i 19″ rack eller litet hölje att sätta i dörr.
– REG-DPA; något större variant att monteras i dörr eller bakplåt.
Det är mindre skillnader mellan de olika varianterna. På bilderna ovan är det från vänster; REG-DP i 19″ rack och till höger REG-DP i hölje för placering i dörr samt bilden nertill är REG-DPA.

Bägge typerna skall väljas med koder för t.ex. hjälpspänning, SCADA-protokoll, antal reläutgångar, binära ingångar, etc. Dessa koder väljs från den tekniska specifikation. För bägge finns t.ex. IEC61850 protokoll och bägge kan anslutas till ströminjicering.

Funktioner och handhavande

I fronten finns en display som kan visa olika storheter, bl.a.:
status (sökning, rörelse av spole,, resonanspunkt nådd)
graf med resonanskurvan med nollpunktsspänningen (med % eller absolut värde)

Uen – nollpunktsspänningen (%,V eller kV)
Imax – maximala strömvärdet på reaktorn
Imin – minsta värdet på reaktorn
Ipos – positionen / spolläget på reaktorn
Ires – värdet (resultatet) på den senaste avstämningen
v – över/underkompenseringen
Iw – aktiv ström genom motståndet

I fronten finns också LED lampor som är programmerbara.

Värden på Ipos och Uen spelas kontinuerligt in.
Det finns möjligt att ta ut en loggfil på alla händelser på automatiken.
Det finns även möjlighet att ta ut statistik på en mängd variabler, t.ex. hur länge motorn varit på, antal sökningar, antal hittade resonanspunkter, etc.

Drifttagningen

Drifttagningen sker med ett medskickat program WinEDC enligt den medföljande manualen. Här sätter man värden för spolen, när man vill automatiken ska söka efter ny resonanspunkt, över/under kompensering, etc. Manual och programmet finns även att hämtas från A Eberles hemsida www.a-eberle.de
Om ströminjicering finns och skall användas så skall den också aktiveras. Det görs i WinEDC, se nedan fil.

Vi har nedan en manual (sve-manualen) som fungerar som ett komplement, den är skriven på svenska och tar med drifttagning och handhavande. Vi har även nedan förslag på värden att sätta gällande tider etc. (se fil settings nedan).

A Eberle har en ”hotline”-support att ringa om ni behöver akut hjälp med drifttagningen. Det går givetvis att ringa Destin också.

För att vi skall kunna ge bra support är det bra att spara ner settingsfilen och händelsefilen och skicka till oss.

Kontakta A. Eberle

För automatiken till ”hot line” nummer eller någon av personerna nedan som är experter på ”REGsys-DP”.

Hotline – REGSys voltage regulation
Phone: +49 (0)911/62 81 08 -101
regsys-support@a-eberle.de
Hotline – Power Quality PQSys and Grid Dynamic Analysing System – GDASys
Phone: +49 (0)911/62 81 08 -102
pqsys-support@a-eberle.de
Hotline – earth fault locating EORys & Petersen coil regulation REGSys-DP
Phone: +49 (0)911/62 81 08 -103
eorsys-support@a-eberle.de
Hotline – control system connections
Phone: +49 (0)911/62 81 08 -104
comms-support@a-eberle.de
Control system support: Formular-Download
Konrad Böhm, Dipl.-Eng.Voltage Regulation (REGSys) Phone: +49 (0)911/62 81 08-78
konrad.boehm@a-eberle.de
Lars Wimmer
Voltage Regulation (REGSys)
Phone: +49 (0)911/62 81 08-65
lars.wimmer@a-eberle.de
Gerald Jacob, M.EngVoltage Regulation (REGSys) Phone: +49 (0)911/62 81 08-220
Mobile: +49 (0)172/54 96 141 gerald.jacob@a-eberle.de
Benjamin Rentsch,
M. Eng.Earth Fault Locating and
Petersen Coil Regulation
(EORSys, REGSys-DP)
Phone: +49 (0)911/62 81 08-41
benjamin.rentsch@a-eberle.de
Thilo Maisel
Earth Fault Locating and
Petersen Coil Regulation
(EORSys, REGSys-DP)
Phone: +49 (0)911/62 81 08-139
thilo.maisel@a-eberle.de
Gerhard Seitz
Power Quality (PQSys )
Phone: +49 (0)911/62 81 08-49
gerhard.seitz@a-eberle.de
Ugur Yetis
Power Quality (PQSys)
Phone: +49 (0)911/62 81 08-154
ugur.yetis@a-eberle.de
Fabian Leppich
Power Quality (PQSys) and
SCADA (REGCOMMS)
Phone: +49 (0)911/62 81 08-277
fabian.leppich@a-eberle.de
Oliver Erlbacher
SCADA (REGCOMMS)
Phone: +49 (0)911/62 81 08-143
Fax: +49 (0)911/62 81 08-96 oliver.erlbacher@a-eberle.

 

 

Dokument

Manualer