Transformatorer och reaktorer

Krafttransformatorer

Oljekylda Transformatorer 12 – 420kV 4 – 750MVA
Krafttransformatorer
Shuntreaktorer
HVDC transformatorer
Step-up transformatorer
Autotransformatorer

Distributionstransformatorer

Både oljekylda och med torr isolation.
Oljekylda 12 – 36kV 50 – 3150kVA
Torr isolation 12 – 36kV 50 – 3150kVA

Torra reaktorer

Torra reaktorer 12 – 420kV

Olika applikationer som:

Shuntreaktorer
SVC
Shuntreaktorer

Nollpunktsutrustning

Nollpunktsreaktorer
Nollpunktsbildare
12 – 84kV
100 – 600A

Special transformatorer

Transformatorer för frekvensomriktare 6-12-18-24-36-48 Puls

Järnvägsapplikationer;
autotransformator
boostertransformatorer

Transformatorgropar filter bassäng